Paulina Malmberg

Advokat
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Stockholms universitet, juristexamen 2016
  • University of Newcastle, 2015

Erfarenhet

  • Sommarnotarie, Advokatfirman Delphi, 2015
  • Sommarnotarie, Advokatfriman Vinge, 2014

Uppdrag

Uppdrag 9 juni 2021

Vinge företräder EQT i samband med förvärv av Anticimex

Vinge företräder EQT i samband med förvärvet av den ledande globala specialisten inom skadedjursbekä…

Uppdrag 19 maj 2021

Vinge biträder NatWest Markets i samband med värdepapperisering av säkerställda företagslån

Vinge har biträtt NatWest Markets N.V. som senior långivare med att, i samarbete med bland andra led…

Uppdrag 17 mars 2021

Vinge har biträtt Borgo AB i ansökan om kreditmarknadsbolagstillstånd

Vinge har framgångsrikt biträtt Borgo AB i samband med bolagets ansökan till Finansinspektionen om t…

Uppdrag 5 november 2020

Vinge har biträtt STRAX i samband med nytt låneavtal om 30 MEUR med Proventus Capital Partners IV som långivare

Vinge har biträtt STRAX koncernen vid refinansiering och ingående av låneavtal med Proventus Capital…

Uppdrag 7 oktober 2020

Vinge har biträtt arrangörsbankerna i samband med Svenska Handelsbankens emission av Additional Tier 1 Capital (AT1) om 1 000 miljoner dollar

Vinge har biträtt Morgan Stanley & Co. International plc och de övriga arrangörsbankerna bestående a…

Uppdrag 26 augusti 2020

Vinge företräder Industrifonden vid investering i Open Payments

Vinge företräder Industrifonden i samband med att Industrifonden leder en såddrunda om 3 miljoner eu…

Uppdrag 25 maj 2020

Vinge företräder Willis Tower Watson i samband med dess försäljning av Max Matthiessen

Vinge företräder Willis Tower Watson, ett av världens ledande företag inom risk management och försä…

Uppdrag 16 mars 2020

Vinge har företrätt Santander Consumer Bank AS

Vinge har företrätt Santander Consumer Bank AS i samband med förvärv av samtliga aktier i Forso Nord…

Uppdrag 17 oktober 2019

Vinge företräder Arthur J. Gallaghervid dess förvärv av försäkringsförmedlaren Proinova

Som ett led i den strategiska utvecklingen och expansionen i Skandinavien har Arthur J. Gallagher &…

Uppdrag 19 februari 2019

Vinge har biträtt arrangörsbankerna i samband med Svenska Handelsbankens emission av Convertible Additional Tier 1 Capital om 500 MUSD

Vinge har biträtt Morgan Stanley & Co. International plc och de övriga arrangörsbankerna beståen…

Uppdrag 8 februari 2019

Vinge företräder KKR vid dess betydande investering i Söderberg & Partners

Vinge har företrätt det globala investmentbolaget KKR i samband med att KKR har ingått ett avtal med…

Uppdrag 12 december 2018

Vinge har företrätt Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, del av Danske Bank, i samband med försäljning

Vinge har företrätt Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, del av Danske Bank, i samband med f…

Uppdrag 26 april 2018

If Skadeförsäkring Holding AB (publ) emitterar SEK 1 000 000 000 Tier-1

If Skadeförsäkring Holding AB (publ) har emitterat ett förlagslån till ett belopp om SEK 1 000 000 0…

Uppdrag 12 december 2017

Vinge har företrätt STMicroelectronics N.V. i samband med förvärv av Atollic

Vinge har företrätt fransk-italienska STMicroelectronics N.V. i samband med förvärv av Atollic, en l…