Oscar Jansson

Biträdande jurist
  • Göteborg
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Utbildning

  • Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, juristexamen, 2021
  • Göteborgs Universitet, medicine masterexamen med huvudområdet affärsskapande och entreprenörskap inom biomedicin, 2021

Erfarenhet

  • Sommarnotarie, Vinge, 2020