Verksamhetsområden

Utbildning

  • Lunds universitet, Juristexamen, 2014

Erfarenhet

  • Tingstjänstgöring, Halmtads tingsrätt, 2015-2016
  • Biträdande jurist, advokatbyrå, 2014

Artiklar

Uppgiftsskyldigheten i rättegångsbalken - obsolet eller outnyttjad möjlighet till bevisefterforskning? Svensk juristtidning 2020 s. 259 8 april 2020
Insurance & Reinsurance 2019 Law and Practice in Sweden CHAMBERS GLOBAL PRACTICE GUIDE 27 februari 2019