Nando Basic

Biträdande jurist
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska, Bosniska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Uppsala universitet, LLM, 2021
  • University of Michigan, studier i historia och religion, 2019
  • Göteborgs universitet, studier i nationalekonomi och internationella relationer, 2015

Erfarenhet

  • Sommarnotarie, Vinge, 2020
  • Sommarnotarie, Mannheimer Swartling, 2019
  • Legal trainee, Fjärde AP-fonden, 2018-2019