Max Hetta

Biträdande jurist
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Utbildning

  • Umeå universitet, juristexamen

Erfarenhet

  • Tingsnotarie, Umeå tingsrätt, 2019-2021
  • Biträdande jurist Advokatbyrån Kading, 2019
  • Sommarnotarie Advokatbyrån Kaiding 2015-2018