Ludvig Frithiof

Advokat (Föräldraledig)
  • Malmö
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Utbildning

  • Lunds universitet, jur kand, 2010
  • Queen Mary, University of London, 2008

Erfarenhet

  • Biträdande jurist, Advokatfirman Cederquist, 2012-2014
  • Tingstjänstgöring, Solna tingsrätt, 2010-2012

Uppdrag

Uppdrag 17 december 2020

Vinge företrädde Cantargia i riktad nyemission

Vinge har företrätt Cantargia AB (publ) i samband med en riktad nyemission om 564 miljoner kronor ti…

Uppdrag 27 november 2020

Vinge företräder Re:NewCell i samband med noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market

Vinge företräder Re:NewCell AB i samband med noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market.…

Uppdrag 31 augusti 2020

Vinge företräder Ellevio vid förvärv av Elektra Nät och Helsinge Elhandel

Vinge har företrätt Ellevio i samband med förvärvet av aktierna i Elektra Nät AB, som bedriver elnät…

Uppdrag 20 februari 2020

Vinge biträder Cantargia i riktad nyemission

Cantargia AB (publ) genomför en riktad nyemission om cirka 410 miljoner kronor till ett antal svensk…

Uppdrag 2 december 2019

Vinge biträdde Lifco med MTN-program

Vinge har biträtt Lifco AB i samband med upprättandet av ett MTN-program med en ram om 3 miljarder k…

Uppdrag 2 december 2019

Vinge biträdde Trianon i samband med riktad nyemission

Vinge har biträtt Fastighets AB Trianon i samband med en riktad nyemission om 210 miljoner kronor ge…

Uppdrag 22 maj 2019

Vinge biträder Nuevolution i samband med Amgens kontantbud

Vinge har biträtt Nuevolution AB (publ) (”Nuevolution”) i samband med att Amgen Inc. (”Amgen”) lämna…

Uppdrag 25 mars 2019

Vinge biträder Cantargia i riktad nyemission

Cantargia AB (publ) genomför riktad nyemission om cirka 106 miljoner kronor till ett antal nordiska…

Uppdrag 8 januari 2019

Vinge biträder Fagerhult

AB Fagerhult (publ) har träffat avtal om förvärv av iGuzzini illuminazione S.p.A. för 385 miljoner e…

Uppdrag 5 februari 2018

Vinge biträdde Medivir i riktad nyemission

Vinge har biträtt Medivir AB (publ) i samband med en riktad nyemission om 155 miljoner kronor genom…

Uppdrag 12 december 2017

Vinge företräder Wilson Therapeutics i samband med riktad nyemission

Vinge biträder Wilson Therapeutics i samband med en riktad nyemission av aktier, varigenom Wilson Th…

Uppdrag 12 december 2017

Vinge biträder Tempest Security vid notering på Nasdaq First North

Vinge biträder Tempest Security AB (publ) i samband med noteringen på Nasdaq First North. Första han…

Uppdrag 24 november 2017

Vinge biträder IBT i nyemissioner

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (Nasdaq First North Premier) genomför en riktad emission och…

Uppdrag 10 november 2017

Vinge biträder Cantargia i nyemissioner

Cantargia AB (publ) (Nasdaq First North) genomför en riktad emission och en företrädesemission om sa…

Uppdrag 23 maj 2017

Vinge företräder Medicover i samband med dess notering på Nasdaq Stockholm

Vinge företräder Medicover AB (publ) (”Medicover”) och dess huvudägare Celox Holding AB (”Celox”), s…