Lina André

Advokat
  • Göteborg
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Juristexamen, 2016
  • Universitá Commerciale Luigi Bocconi, Milano, juridiska utbytesstudier, 2014

Erfarenhet

  • Vinge, 2016-
  • Vinge, sommarnotarie, 2015
  • Mannheimer Swartling, sommartrainee, 2014

Övriga meriter

  • Studentlärare, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2015.

Uppdrag

Uppdrag 15 oktober 2021

Vinge har biträtt Byggfakta i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

Första handelsdag på Nasdaq Stockholm large cap var den 15 oktober 2021. Priset i erbjudandet var 75…

Uppdrag 17 september 2021

Vinge biträder Transtema i samband med notering på Nasdaq Stockholm

Vinge har biträtt Transtema i samband med dess ansökan om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm…

Uppdrag 29 september 2020

Vinge biträder Bilia vid återköp respektive emission av obligation

Vinge har biträtt Bilia i samband med ett erbjudande om återköp av tidigare emitterade obligationer…

Uppdrag 14 november 2019

Vinge biträder Irisity i en riktad nyemission

Vinge biträder Irisity i en riktad nyemission av 4 094 000 aktier, varigenom Irisity tillförs ca 35…

Uppdrag 4 juli 2019

Vinge har biträtt Zengun Group AB

Vinge har biträtt Zengun Group AB (publ), i samband med förvärvet av Zengun-koncernen och vid emissi…

Uppdrag 9 oktober 2018

Vinge har biträtt Bilia i samband med emission och återköp av obligationer

Vinge har biträtt Bilia AB (publ) i samband med emission av ny senior och icke-säkerställd obligatio…

Uppdrag 28 maj 2018

Vinge biträder Opus Group vid emission av obligationslån

Opus Group AB (publ) (”Opus”) har emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 500 MSEK med en l…

Uppdrag 26 februari 2018

Vinge biträder Capio vid förvärvet av Novaklinikerna

Vinge biträder Capio, noterat på Nasdaq Stockholm, i samband med förvärvet av aktierna i Novaklinike…

Uppdrag 5 december 2016

Vinge har biträtt Bilia AB (publ)

Vinge har biträtt Bilia AB (publ), noterat på NASDAQ Stockholm, vid en tap issue om 250 MSEK inom ra…