Lena Westberg

Advokat
 • Malmö
 • Språk:
  Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Specialområde

Utbildning

 • Lunds universitet, juristexamen, 2014
 • Schulich School of Law vid Dalhousie University, Halifax, Kanada, 2011-2012

Erfarenhet

 • Tingstjänstgöring, Göteborgs tingsrätt, 2014-2016
 • Informationssökningslärare, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, 2010-2014
 • Trainee, Sveriges ambassad i Ottawa, Kanada, 2013
   

Uppdrag

Uppdrag 11 juni 2021

Vinge företräder BHG Group i samband med förvärv av HYMA Skog & Trädgård

Vinge företräder BHG Group AB (publ) i samband med dess förvärv av 92,2% procent av aktierna i HYMA…

Uppdrag 6 april 2021

Vinge företräder BHG Group i förvärv av Hafa Bathroom Group

Vinge företräder BHG Group AB (publ) i samband med dess förvärv av 94% procent av aktierna i Hafa Ba…

Uppdrag 12 februari 2020

Vinge företräder Donna Technologies

Vinge har biträtt legal tech-bolaget Donna Technologies i samband med en investeringsrunda ledd av P…

Uppdrag 11 mars 2019

Vinge biträder CGI i budet på Acando

CGI Inc. har lämnat ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Acando AB (pub…

Uppdrag 12 december 2018

Vinge har företrätt Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, del av Danske Bank, i samband med försäljning

Vinge har företrätt Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, del av Danske Bank, i samband med f…

Uppdrag 24 januari 2018

Vinge företräder Crypto International Group i förvärv av Crypto AGs internationella verksamhet.

Vinge företräder Crypto International Group AB och dess dotterbolag Crypto International AG i samban…

Uppdrag 10 augusti 2017

Vinge har biträtt aktieägarna i Holmbergs Safety System Holding AB

Vinge har biträtt aktieägarna i Holmbergs Safety System Holding AB i samband med deras försäljning a…

Uppdrag 31 juli 2017

Vinge företräder säljarna i samband med försäljningen av Exensor Security International AB

Vinge företräder Verdane NVP II SPV K/S, Marginalen Group AB, Erland von Hofsten Advokat AB och ytte…

Uppdrag 11 april 2017

Vinge har biträtt Active Trend Sweden AB i samband med en riktad nyemission av B-aktier.

Emissionen riktas till intressenter i bolagets nyligen avslutade crowdfunding-kampanj.