Verksamhetsområden

Specialområde

Utbildning

  • Lunds universitet, juristexamen, 2014
  • Schulich School of Law vid Dalhousie University, Halifax, Kanada, 2011-2012

Erfarenhet

  • Tingstjänstgöring, Göteborgs tingsrätt, 2014-2016
  • Informationssökningslärare, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, 2010-2014
  • Trainee, Sveriges ambassad i Ottawa, Kanada, 2013