Utbildning

  • Lunds universitet, juristexamen, 2013
  • University of California Berkeley / Boalt Hall Law School, 2011-2012

Erfarenhet

  • Sommarnotarie, Sullivan Hill (San Diego), 2012
  • Förvaltningsamanuens, informationssökningslärare, studieadministratör m.m., Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, 2008-2012