Verksamhetsområden

Utbildning

  • Göteborgs universitet, juristexamen 2010

Erfarenhet

  • Advokatfirman Delphi, biträdande jurist, 2012-2014
  • Förvaltningsrätten i Göteborg, notarie, 2010-2012