Verksamhetsområden

Specialområde

Utbildning

  • Lunds universitet, jur kand.

Erfarenhet

  • Vinge 2018 -
  • Biträdande jurist, Advokatfirman Edmarlaw AB, 2016-2018
  • Bolagsjurist, Klarna AB, 2011-2016

Övriga meriter

  • Karl-Hugo är sedan 2013 medlem i IAPP (International Association of Privacy Professionals) och av IAPP certifierad Information Privacy Professional Europe (CIPP/E).
  • Karl-Hugo är sedan 2013 medlem i Forum för Dataskydd.
  • Karl-Hugo håller regelbundet utbildningar inom dataskydd för personal, ledningsgrupper och dataskyddsombud