Karin Wisenius

Advokat Senior Associate
  • Göteborg
  • Språk:
    Svenska, Engelska, Tyska

Karin Wisenius har omfattande kunskaper inom områdena konkurrensrätt, offentlig upphandling och internationell handel. Karin biträder klienter framförallt med konkurrensanmälningar, frågor kopplade till missbruk av dominerande ställning samt översyn av avtal och manualer ur ett konkurrensrättsligt perspektiv. Inom offentlig upphandling biträder hon klienter med ansökningar om överprövning, olika frågor kopplade till ingivande av anbud och efterföljande avtalsrättsliga frågor. Inom området internationell handel ger Karin rådgivning avseende sanktioner och tullrätt.   

Utbildning

  • Leiden University (Master of Laws in Advanced Studies in European and International Business Law, 2010) 
  • Göteborgs Universitet (jur kand, 2009)  

Erfarenhet

  • Vinge, 2011-
  • Praktikant vid Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för näringsliv (Bryssel, 2010-2011)

Uppdrag

Uppdrag 11 november 2016

Vinge biträder Smart Eye AB vid listning på Nasdaq First North

Vinge biträder Smart Eye AB i samband med listning av Smart Eyes aktier på Nasdaq First North.

Uppdrag 7 oktober 2016

Vinge biträder CELLINK vid notering på Nasdaq First North

Vinge biträder CELLINK AB (publ) i samband med noteringen på Nasdaq First North. Informationsmemoran…

Uppdrag 24 maj 2016

Vinge biträder i hissaffär

Vinge har biträtt Latour Industries AB i samband med förvärv av Aritco Group, en ledande svensk till…

Uppdrag 15 april 2016

Vinge företräder Andra AP-fonden och Sjätte AP-fonden samt deras portföljbolag Norrporten AB (publ) i samband med en exitprocess

Vinge företräder Andra AP-fonden och Sjätte AP-fonden samt deras portföljbolag Norrporten AB (publ)…

Böcker

Bok 1 januari 2010

Conflicts of Norms and Jurisdictions between the WTO and MEAs *** Including Case-Studies of CITES and the Kyoto Protocol Lambert Academic Publishing, 2010, 1a upplagan