Jonas Lindblad

Counsel Advokat
  • Göteborg
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Jonas Lindblad har över 15 års erfarenhet inom en mängd arbetsrättsliga frågor. Hans verksamhet  innefattar bl.a. rådgivning angående upprättande av alla typer av anställningsavtal och policys, omstrukturering och driftsinskränkning, verksamhetsövergång, bonusplaner och incitamentsprogram, pensioner och försäkringar, outsourcing, kollektivavtal och fackliga relationer. Han representerar regelbundet arbetsgivare under förhandlingar och i domstolstvister och är särskilt inriktad på tvistelösning angående företagshemligheter, konkurrensklausuler och lojalitetsåtaganden. Jonas biträder dessutom ofta arbetsgivare i frågor rörande anställda som arbetar över landsgränser eller som ska flytta mellan länder och i frågor om arbetstillstånd. Under åren har han även biträtt arbetsgivare i en mängd arbetsmiljörättsliga frågor inklusive implementering av olika arbetsmiljöpolicys och hantering av tvister till följd av arbetsplatsolyckor.

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Lunds Universitet (jur kand, 2000)

Erfarenhet

  • Tingstjänstgöring (2000-2002)

Nyhet

Arbetsrättspodden # 32 – Konkurrensklausuler
Nyhet 16 december 2020

Arbetsrättspodden # 32 – Konkurrensklausuler

Om arbetsgivaren vill förhindra att en anställd direkt efter anställningens upphörande påbörjar konk…

Artiklar

Artikel 23 juni 2021

Corporate Immigration Laws and Regulations 2020, Sweden

The International Comparative Legal Guides and the International Business Reports, Global Legal Group