Verksamhetsområden

Utbildning

  • King’s College, London, Postgraduate Diploma, Economics for Competition Law, 2019
  • Stockholms universitet, juris kandidat, 2013
  • Linköpings universitet, magister i affärsjuridik, 2012
  • Université de Strasbourg, ERASMUS, 2010/2011

Erfarenhet

  • Södertörns tingsrätt 2015–2017