Böcker

Konkurrensrätt – en handbok, 5 upplagan 10 september 2014
Konkurrensrätt - en kommentar, 4 upplagan Wetter Carl 1 januari 2009
Competition Cases from the European Union Wetter Carl 1 januari 2008
Konkurrensrätt - en handbok, 3:e upplagan Wetter Carl, Rislund Olle, Östman Marie 7 september 2004
Konkurrensrätt - en handbok, 2:a upplagan Wetter Carl, Rislund Olle, Östman Marie 2 september 2002
Konkurrensrätt - en handbok Wetter Carl, Gahnström Anders 6 september 1999
Konkurrenslagen i praxis, Juridik & Samhälle, Stockholm, 1995, med supplement 1996 och 1997 Ericsson Eric, Rislund Olle 1 januari 1995