Artiklar

GCR - Private Litigation Guide - Sweden Global Competition Review 13 januari 2020
Merger Control 2016 – Sweden chapter Chambers Global Practice Guides 13 april 2016
2013 Antitrust Year in Review American Bar Association Sweden Chapter, p 153-155 2 september 2013
2012 Antitrust Year in Review American Bar Association Sweden Chapter, p 133-135 3 september 2012
2011 Antitrust Year in Review American Bar Association Sweden Chapter, p 173-175 5 september 2011
Rättsosäkerhet vid gryningsräder Europarättslig tidskrift (ERT) 2011 (3) 2 maj 2011
Möjligheten att överklaga frivilliga åtaganden enligt 3 kap. 4 § KL Europarättslig tidskrift (ERT) 2008(3) 1 oktober 2008
The International Comparative Guide to: Merger Control 2007 Sweden Chapter, s. 353-357 1 januari 2007
Clearance of Near-Duopoly European Competition Law Review, Issue 9, 2006 2 januari 2006
Getting the deal trough Sweden Chapter, s. 194-199 1 januari 2006
Towards convergence, European Counsel Telecommunications Industry Report 1998, p. 122 1 september 1998
Intervention i mål och ärenden enligt konkurrenslagen - en kommentar till Marknadsdomstolens beslut i CityMail-ärendet JT 1997-98, s 615 1 januari 1997
Rättegång i konkurrensmål - inhibition av ålägganden enligt konkurrenslagen JT 1996-97, s. 593 1 januari 1996
Exterritoriell tillämpning av konkurrenslagen JT 1995-96, s. 1017 1 januari 1995
Nytt EG-gruppundantag för selektiv och exklusiv distribution av motorfordon JT 1995-96, s. 1 1 januari 1995
Selektiva distributionssystem och konkurrenslagen Ny juridik nr 3/95, s. 59 1 januari 1995