Verksamhetsområden

Utbildning

  • Uppsala universitet, juristexamen, 2018
  • University of East Anglia, 2017

Erfarenhet

  • Sommarnotarie, Advokatfirman Vinge KB, 2017
  • Praktik, Patent- och marknadsöverdomstolen, 2017

Artiklar