Verksamhetsområden

Utbildning

  • Lund University (jur kand, 1991)
  • Lund University (fil kand företagsekonomi, 1992)

Erfarenhet

  • Regionjurist Region Skåne (1999-2007)
  • Biträdande jurist/advokat Advokatfirman Vinge KB (1995-1999)
  • Hovrättsfiskal Hovrätten över Skåne och Blekinge (1994-1995)
  • Tingsnotarie Sunne tingsrätt (1992-1994)

Artiklar

Fler förhandsavgöranden från EU-domstolen behövs Anbudsjournalen Nr 1, 2010 1 januari 0001