Jacob Benzow

Biträdande jurist
  • Göteborg
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Lunds Universitet, Jur kand, 2020
  • The University of Queensland, Brisbane, Australien, utbytesstudier, 2018

Erfarenhet

  • Sommarnotarie, Advokatfirman Vinge, 2019

Uppdrag

Uppdrag 6 oktober 2020

Vinge biträder Smart Eye vid riktad nyemission

Vinge har biträtt Smart Eye AB i samband med en riktad nyemission av 1 511 898 nya aktier till en te…

Uppdrag 29 september 2020

Vinge biträder Bilia vid återköp respektive emission av obligation

Vinge har biträtt Bilia i samband med ett erbjudande om återköp av tidigare emitterade obligationer…