Verksamhetsområden

Utbildning

  • Stockholms universitet, juristexamen, 2016

Artiklar

Evergreening av läkemedelspatent NIR 2 / 2017 6 februari 2017

Böcker

Immaterialrättens struktur Norstedts Juridik, 2019 3 april 2019