Hannes Pettersson

Biträdande jurist (Tjänstledig)
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska, Franska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Uppsala Universitet, juristexamen 2018.
  • Zürich Universitet, 2017.
  • Universiti Sains Malaysia, 2016.

Erfarenhet

  • Sommarnotarie, Skatteverket, 2017.

Uppdrag

Uppdrag 22 januari 2021

Vinge biträder vid Stendörren Fastigheter AB (publ):s emission och återköp av obligationer

Vinge biträder vid Stendörrens emission av en ny senior och icke säkerställd obligation om SEK 700.0…

Uppdrag 28 september 2020

Vinge biträder GB HoldCo AB i budet på Gunnebo

Altor Fund V och Stena Adactum AB har, genom det gemensamt kontrollerade bolaget GB HoldCo AB, offen…

Uppdrag 22 juni 2020

Vinge företräder FCG i samband med förvärvet av Algorithmica Research

Vinge har företrätt Bridgepoint och FCG i samband med förvärvet av Algorithmica Research AB, en mjuk…

Uppdrag 28 februari 2020

Vinge företräder Equitix i samband med förvärvet av Brotorp vindkraftspark

Vinge har företrätt Equitix i samband med förvärvet av Brotorp Power AB, ägare och ansvarig för drif…

Uppdrag 3 oktober 2019

Vinge biträder fonder förvaltade av Corsair Capital LLC

Vinge biträder fonder förvaltade av Corsair Capital LLC i samband med förvärv av en majoritet av akt…

Uppdrag 26 september 2019

Vinge har företrätt Nuvia NORDIC AB i samband med förvärvet av Elajo Engineering AB

Vinge har företrätt Nuvia NORDIC AB, ett dotterbolag till Soletanche Freyssinet, i samband med förvä…

Uppdrag 23 september 2019

Vinge biträder EQT Infrastructure II i samband med Hector Rail-koncernens försäljning av GB Railfreight

GB Railfreight förvärvades i november 2016 av EQT Infrastructure II genom dess befintliga svenska po…

Uppdrag 3 april 2019

Vinge företräder Yilport i samband med Infranodes investering i Yilport Sweden

Vinge har biträtt Yilport Holding AS och Yilport Sweden Terminal Investments AB (”Yilport Sweden”) i…

Uppdrag 29 mars 2019

Vinge företräder Pure Storage vid dess förvärv av Compuverde

Vinge företräder amerikanska börsnoterade Pure Storage, Inc. vid dess förvärv av Compuverde AB.

Uppdrag 5 mars 2019

Vinge företräder Baseload Capital i samband med investering av Breakthrough Energy Ventures

Vinge har biträtt Baseload Capital Holding AB i samband med en investering om cirka 12 500 000 USD i…

Uppdrag 12 februari 2019

Vinge företräder Ellevio vid förvärv av Laforsen Produktionsnät AB och tillhörande tillgångar

Vinge företräder Ellevio AB (publ) vid dess förvärv av det återstående ägandet om 40% i Laforsen Pro…

Uppdrag 16 oktober 2018

Vinge företräder Ambea i samband med förvärvet av Aleris Omsorg

Vinge har företrätt Ambea i samband med förvärvet av Aleris omsorgsverksamhet (”Aleris Omsorg”) från…