Verksamhetsområden

Utbildning

  • Umeå universitet, juristexamen, 2020
  • Umeå universitet, Filosofie magisterexamen i arbetsrätt, 2020