Gustav Lindgren

Biträdande jurist
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Umeå universitet, juristexamen, 2020
  • Umeå universitet, Filosofie magisterexamen i arbetsrätt, 2020

Uppdrag

Uppdrag 8 juli 2021

Vinge har biträtt Main Capital och Pointsharp vid dess strategiska förvärv av SecMaker

Pointsharp möjliggör för organisationer att säkra IT-miljöer med en hög nivå av kontroll för IT-avde…

Uppdrag 15 juni 2021

Vinge har företrätt Litorina i samband med förvärv av Brödernas

Brödernas är en snabbt växande restaurangkedja som fokuserar på att servera högkvalitativa hamburgar…

Uppdrag 12 januari 2021

Vinge biträder vid försäljningen av Nordic Water

Vinge biträder Alder och övriga ägare vid försäljningen av Nordic Water Holding AB med dotterbolag t…