Branscher

Utbildning

  • Juristexamen Örebro universitet, 2012
  • School of Law, Aristotle University of Thessaloniki, 2011

Erfarenhet

  • Föredragande jurist med inriktning skatt och offentlig upphandling, Förvaltningsrätten i Göteborg, 2014 - 2015
  • Notarietjänstgöring, Förvaltningsrätten i Göteborg och Migrationsverket, Förvaltningsprocessenheten i Göteborg 2012 – 2014
  • Trainee, Vinge Bryssel, 2012