Gabriella Fossum Gunnarsson

Advokat
  • Göteborg
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Branscher

Utbildning

  • Juristexamen Örebro universitet, 2012
  • School of Law, Aristotle University of Thessaloniki, 2011

Erfarenhet

  • Föredragande jurist med inriktning skatt och offentlig upphandling, Förvaltningsrätten i Göteborg, 2014 - 2015
  • Notarietjänstgöring, Förvaltningsrätten i Göteborg och Migrationsverket, Förvaltningsprocessenheten i Göteborg 2012 – 2014
  • Trainee, Vinge Bryssel, 2012

Uppdrag

Uppdrag 14 februari 2019

Vinge biträder Capio vid förvärv av Tibra Medica

Vinge biträder Capio i samband med förvärvet av samtliga aktier i Tibra Medica AB.

Uppdrag 7 februari 2019

Vinge företräder STMicroelectronics vid förvärv av en majoritet av aktierna i Norstel AB

Vinge har företrätt fransk italienska elektronik och halvledartillverkaren STMicroelectronics i samb…

Uppdrag 26 februari 2018

Vinge biträder Capio vid förvärvet av Novaklinikerna

Vinge biträder Capio, noterat på Nasdaq Stockholm, i samband med förvärvet av aktierna i Novaklinike…