Verksamhetsområden

Utbildning

  • Lunds universitet, Juristexamen 2015
  • Lunds universitet, Kandidatexamen i Mänskliga rättigheter 2015

Erfarenhet

  • Medgrundare av Najell AB som tagit fram den unika barnprodukten SleepCarrier.

Övriga meriter

  • Styrelseledamot Najell AB