Uppdrag

Vinge företräder FCG i samband med förvärvet av Algorithmica Research

Vinge har företrätt Bridgepoint och FCG i samband med förvärvet av Algorithmica Research AB, en mjuk…

22 juni 2020

Vinge företräder Eledas aktieägare i samband med partnerskap med Altor

Vinge har företrätt aktieägarna i Eleda Infra Services Group (“Eleda”) i samband med försäljning av…

9 maj 2020

Vinge företräder Eleda i samband med förvärv av One Nordic

Vinge har företrätt Eleda Infra Services Group (“Eleda”) i samband med förvärvet av One Nordic från…

9 maj 2020

Vinge företräder Eleda i samband med förvärv av JVAB

Vinge har företrätt Eleda Infra Services Group (“Eleda”) i samband med förvärvet av Järfälla VA- & B…

9 maj 2020

Vinge företräder Cinclus Pharma i samband med kapitalanskaffning

Vinge har företrätt läkemedelsutvecklingsbolaget Cinclus Pharma i samband med en kapitalanskaffning…

5 mars 2020

Vinge biträder Member 24 vid förvärv

Vinge biträder gymkedjan Member 24 vid etablering i Gävle, Sandviken, Söderhamn och Falun genom förv…

24 januari 2020

Vinge företräder Bregal Unternehmerkapital i samband med förvärvet av Iptor

Vinge har företrätt Bregal Unternehmerkapital i samband med förvärvet av Iptor från Marlin Equity Pa…

7 januari 2020

Vinge biträder Sobro vid investering i Dafo Vehicle Fire Protection

Vinge har biträtt Sobro vid investering i Dafo Vehicle Fire Protection, som levererar branddetektion…

5 juli 2019

Vinge företräder Fidelio Capital i samband med förvärvet av Kyon AG

Vinge har företrätt Fidelio Capital i samband med förvärvet av Kyon AG, ett Schweiziskt bolag som ar…

30 juni 2019

Vinge företräder Compass Group vid dess förvärv av Fazer Food Services från Fazer Group

Compass Group är en global leverantör på marknaden för måltidsservice och supporttjänster med en oms…

11 juni 2019

Vinge biträder vid försäljning av Fresks Group

Vinge företräder Litorina IV, Oscarson Invest och övriga aktieägare i samband med försäljning av Fre…

29 mars 2019

Vinge företräder Fidelio Capital i samband med förvärvet av VetFamily

Vinge har företrätt Fidelio Capital i samband med förvärvet av VetFamily, en allians för fristående…

20 februari 2019

Heda Skandinavien förvärvar Upplands Stängsel AB

Vinge har biträtt Heda Skandinavien, Sveriges ledande företag inom installation och service av områd…

17 januari 2019

Radonova Laboratories förvärvar verksamhet inom radonmätning

Vinge har biträtt Radonova Laboratories AB, som ingår i Lagercrantz Group, vid förvärv av radonmätin…

21 december 2018

Vinge har företrätt Adelis

Vinge har företrätt Adelis i samband med att Presto Brandsäkerhet och Aptum går samman och bildar No…

12 november 2018

Vinge har biträtt Stendörren i samband med en tilläggsemission av ett obligationslån om 300 MSEK

Vinge har biträtt Stendörren Fastigheter AB (publ) (”Stendörren”) i samband med en tilläggsemission…

4 oktober 2018

Vinge biträder Ultimovacs AS vid förvärv av Immuneed AB:s immunoterapiverksamhet

Vinge biträder tillsammans med Advokatfirman Schjodt det Norska läkemedelsföretaget Ultimovacs AS i…

3 september 2018

Helix Kapital förvärvar Holms Industri

Vinge har biträtt Helix Kapital vid förvärv av Holms Industri. Holms grundades 1927 och utvecklar, t…

6 juli 2018

Vinge företräder Bergs Timber i samband med apportförvärv av Norviks trävaruverksamhet i Baltikum och Storbritannien.

Vinge har biträtt Bergs Timber AB (publ) (”Bergs Timber”) med legal rådgivning vid förvärvet av Norv…

28 juni 2018

Sobro ny huvudägare i Mercur

Vinge företräder Sobro i samband med att Sobro investerar i Mercur, som är en ledande utvecklare och…

7 maj 2018

Vinge företräder Lyko Group i samband med dess notering på Nasdaq First North Premier

Vinge har företrätt Lyko Group AB (publ) (”Lyko”) i samband med dess notering på Nasdaq First North…

12 december 2017