Ellinor Gyllenhammar

VDR-assistent
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Uppdrag

Uppdrag 30 mars 2021

Vinge företräder OptiGroup i samband med förvärv av PacksOn i Sverige

OptiGroup har ingått ett avtal om att förvärva 100% av aktierna i PacsOn Sverige AB från Herenco AB.…