Ellen Åkerdahl Flygt

Biträdande jurist
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Uppsala universitet, juristexamen, 2021
  • University College Dublin, 2020

Erfarenhet

  • Advokatfirman Vinge, Sommarnotarie, 2020
  • Roschier Advokatbyrå, Sommarnotarie, 2019

Uppdrag

Uppdrag 30 mars 2021

Vinge företräder OptiGroup i samband med förvärv av PacksOn i Sverige

OptiGroup har ingått ett avtal om att förvärva 100% av aktierna i PacsOn Sverige AB från Herenco AB.…