Elisabet Hallberg

Biträdande jurist (Tjänstledig)
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Geneva LL.M in International Dispute Settlement (MIDS), The Graduate Institute och The University of Geneva, 2014-2015
  • Juristexamen, Stockholms universitet, 2009-2014
  • Utbytesstudier, The University of Glasgow, 2012-2013

Erfarenhet

  • Trainee, LALIVE, Genève, 2015-2016
  • Uppsatspraktikant, Utrikesdepartementets enhet för folkrätt, traktaträtt och mänskliga rättigheter, 2013

Uppdrag

Uppdrag 10 december 2018

Vinge företräder Azelio i samband med kapitalanskaffning och notering på Nasdaq First North

Vinge har företrätt Azelio AB (publ) (”Azelio”) i samband med dess kapitalanskaffning och notering p…

Uppdrag 6 augusti 2018

Vinge har företrätt Colfax Corporation i samband med förvärvet av GCE koncernen

GCE är Europas ledande gasutrustningföretag med bl.a. tryckregulatorer och svetsmunstycken i sin pro…