Utbildning

  • Lunds universitet, magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap, 2005-2008
  • Lunds universitet, kurser i litteraturvetenskap, medie- och informationsvetenskap, kulturvetenskap och etnologi, 2000-2002

Erfarenhet

  • Advokatfirman Vinge 2009-
  • Kävlinge bibliotek 2008-2009