Ebba Thoms

Biträdande jurist
  • Bryssel
  • Språk:
    Svenska, Engelska, Franska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Uppsala universitet, juristexamen, LL.M, 2019
  • Deakin University, utbytesprogram, 2017

Erfarenhet

  • EU-kommissionen, agent intérimaire, 2021
  • EU-kommissionen, blue book trainee, 2020
  • Kammarrätten i Sundsvall, sommarnotarie, 2018
  • Centre for Research Ethics & Bioethics, forskningsassistent, 2018

 

Uppdrag

Uppdrag 7 juni 2022

Vinge företräder Cinven och Novo Holdings vid försäljningen av Envirotainer

Vinge har företrätt den internationella private equity-firman Cinven och det danska life science inv…

Uppdrag 4 juli 2019

Vinge har företrätt Nobina i samband med ett klagomål till Kommissionen

Vinge har företrätt Nobina i samband med ett klagomål till Kommissionen om att Finland beviljat lån…

Nyhet

Skärpta straffrättsliga sanktioner för miljöbrott – nytt EU-direktiv föreslaget
Nyhet 27 januari 2022

Skärpta straffrättsliga sanktioner för miljöbrott – nytt EU-direktiv föreslaget

EU-kommissionen antog strax före årsskiftet ett förslag på nytt direktiv som ska ersätta det nuvaran…

Kärnkraft och naturgas inkluderas i klimattaxonomin – nytt förslag från EU-kommissionen
Nyhet 20 januari 2022

Kärnkraft och naturgas inkluderas i klimattaxonomin – nytt förslag från EU-kommissionen

EU-kommissionen översände den 31 december 2021 ett förslag till en expertgrupp inom Kommissionen sam…

USA inför nya sanktioner mot Xinjiangprovinsen i Kina
Nyhet 5 januari 2022

USA inför nya sanktioner mot Xinjiangprovinsen i Kina

Sanktionerna innebär omfattande förbud avseende produkter som är tillverkade genom tvångsarbete i Xi…

Arbitration proceedings between a Member State and an investor from another Member State further curtailed – the judgment of the EU Court of Justice in PL Holdings
Nyhet 27 oktober 2021
EU:s klimattaxonomi – Nya regler om företags offentliggörande av information
Nyhet 21 juni 2021

EU:s klimattaxonomi – Nya regler om företags offentliggörande av information

Enligt EU:s klimattaxonomi måste vissa verksamheter offentliggöra i vilken utsträckning deras verksa…