Verksamhetsområden

Utbildning

  • Stockholms universitet, juristexamen, 2013

Erfarenhet

  • Kammarrättsfiskal, Kammarrätten i Sundsvall, 2015–2016
  • Tingsnotarie, Södertälje tingsrätt, 2013–2015