Carl Östlund

Biträdande jurist
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Utbildning

  • Stockholms universitet, juristexamen, 2017

Erfarenhet

  • Biträdande jurist, Törngren Magnell & Partners Advokatfirma, 2019-2020
  • Säkerhetspolisen, 2018-2019

Uppdrag

Uppdrag 2 juli 2021

Vinge företräder Altor vid förvärv av Palette Software

Vinge företräder Altor Fond V (”Altor”) i samband med förvärvet av en majoritetspost i Palette Softw…

Uppdrag 25 januari 2021

Vinge företräder Ottobock vid dess förvärv av Exoneural Network

Vinge har företrätt Ottobock, ett portföljbolag till EQT, vid förvärv av Exoneural Network AB en sv…