Verksamhetsområden

Utbildning

  • Università di Pisa, Italien, 2004-2005
  • Uppsala Universitet, fil.kand 2004
  • Tolk-och översättningsinstitutet, Stockholms universitet, 2003-2004
  • Paul Valéry University, Montpellier III, Frankrike, 1998-1999

Erfarenhet

  • Vinge 2009 -
  • Trainee på svenska översättningsenheten i Europaparlamentet, Luxemburg, 2008-2009
  • Vinge, 2006-2008
  • Acapela Group, 2005