Utbildning

  • Lunds universitet, juristexamen

Erfarenhet

  • Advokatfirman Vinge, 2016 -
  • Bolagsjurist på Trelleborg AB (publ), februari – augusti 2020
  • Sommarnotarie Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 2015
  • Praktikant på Utrikesdepartementet, 2015
  • Sommarnotarie Vinge Malmö, 2014