Astrid Isberg

Advokat Senior Associate
  • Malmö
  • Språk:
    Svenska, Engelska, Franska

Utbildning

  • Lunds universitet, juristexamen

Erfarenhet

  • Advokatfirman Vinge, 2016 -
  • Bolagsjurist på Trelleborg AB (publ), februari – augusti 2020
  • Sommarnotarie Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 2015
  • Praktikant på Utrikesdepartementet, 2015
  • Sommarnotarie Vinge Malmö, 2014

Uppdrag

Uppdrag 1 september 2022

Vinge biträder Xintela

Vinge biträder Xintela AB (publ) i samband med budpliktsbudet från Flerie Invest AB.

Uppdrag 5 augusti 2022

Vinge biträder i Active Biotechs företrädesemission

Active Biotech AB (publ) (Nasdaq Stockholm) genomför en nyemission med företrädesrätt för aktieägarn…

Uppdrag 18 december 2020

Vinge biträder Fastighets AB Trianon i samband med dess notering på Nasdaq Stockholm

Vinge har biträtt Fastighets AB Trianon (publ) i samband med dess listbyte från Nasdaq First North P…

Uppdrag 10 december 2020

Vinge företrädde Active Biotech i dess företrädesemission

Vinge företrädde Active Biotech AB (publ) i samband med dess företrädesemission av aktier.

Uppdrag 22 november 2019

Vinge biträder Lantmännen i samband med emission av förlagsandelar

Lantmännen ekonomisk förening har publicerat ett prospekt med anledning av ett erbjudande om att tec…

Uppdrag 23 september 2019

Vinge företräder Vicore Pharma i samband med dess notering på Nasdaq Stockholm

Vinge företräder Vicore Pharma Holding AB (publ) i samband med dess listbyte från Nasdaq First North…

Uppdrag 2 juli 2019

Vinge företräder Bergs Timber i samband med förvärv av Fågelfors Hyvleri och refinansiering

Vinge har företrätt Bergs Timber i samband med förvärv av samtliga aktier i AB Fågelfors Hyvleri, et…

Uppdrag 23 maj 2019

Vinge biträder Veoneer i samband med dess kapitalanskaffning om 600 miljoner USD

Veoneer, Inc. (”Veoneer”) har genomfört en kapitalanskaffning om 600 miljoner USD bestående av två s…

Uppdrag 25 september 2018

Vinge biträdde Cantargia vid noteringen på Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Aktierna i Cantargia AB (publ) har upptagits till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Vinge bi…

Uppdrag 10 september 2018

Vinge biträdde IBT vid noteringen på Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Aktierna i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) har upptagits till handel på Nasdaq Stockholms hu…

Uppdrag 11 juli 2018

Vinge biträdde BIMobject i riktad nyemission

BIMobject AB (publ) har genomfört en riktad nyemission om cirka 240 miljoner kronor till EQT Venture…

Uppdrag 11 april 2018

Vinge biträder Wilson Therapeutics i samband med budet från Alexion

Alexion har lämnat ett kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i Wilson Therapeutics AB.

Uppdrag 4 mars 2018

Vinge biträder Enea

Enea AB (publ) har träffat avtal om förvärv av Openwave Mobility för en köpeskilling om 90 miljoner…

Uppdrag 15 februari 2018

Vinge biträder Active Biotech i nyemission

Active Biotech AB (publ) genomför en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

Uppdrag 12 december 2017

Vinge företräder Wilson Therapeutics i samband med riktad nyemission

Vinge biträder Wilson Therapeutics i samband med en riktad nyemission av aktier, varigenom Wilson Th…

Uppdrag 27 november 2017

Vinge företräder Sigrid Therapeutics AB i samband med nyemissioner

Vinge företräder Sigrid Therapeutics AB i samband med en företrädesemission och riktad nyemission.

Uppdrag 24 november 2017

Vinge biträder IBT i nyemissioner

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (Nasdaq First North Premier) genomför en riktad emission och…

Uppdrag 2 november 2017

Vinge biträdde Orexo i obligationsemission

Orexo AB (publ) har emitterat ett fyraårigt icke säkerställt obligationslån om 325 miljoner kronor,…

Uppdrag 26 oktober 2017

Vinge biträdde Enea i samband med riktad nyemission

Vinge har biträtt Enea AB (publ) i samband med en riktad nyemission om 141 miljoner kronor genom ett…

Uppdrag 26 juni 2017

Vinge Biträder Trianon

Vinge biträder Fastighets AB Trianon (publ) i samband med förvärvet av Entréfastigheterna och noteri…

Uppdrag 23 maj 2017

Vinge företräder Medicover i samband med dess notering på Nasdaq Stockholm

Vinge företräder Medicover AB (publ) (”Medicover”) och dess huvudägare Celox Holding AB (”Celox”), s…