Utbildning

  • Lunds Universitet, Jur. kand. 1997
  • Uppsala Universitet, 1990

Erfarenhet

  • Groth & Co, 2001-2014
  • AGA AB, Legal Patents & Trademarks, 1998-2000

Övriga meriter

  • Berghs school of communication: Executive Certificate, Branding and Business Strategy
  • Medlem i Internationella Handelskammarens (ICC) Kommitté för Immaterialrätt
  • Medlem av MARQUES Anti-Counterfeiting and Parallel Trade Team
  • Styrelsemedlem i Svenska föreningen mot Piratkopiering (SACG), 2011-2017

Artiklar

Anti-Counterfeiting: A Global Guide World Trademark Review (WTR) 4 maj 2020

Böcker

Riskerna med varumärken, produkter och reklam Vulkan 6 maj 2011

Omnämnanden

On the prosecution front, Anette Henrysson leads with verve. She has an aptitude for oppositions and is a frequent face at the EUIPO. WTR 1000 (2020)

Prudent tactician Anette Henrysson heads up the prosecution division.” WTR 1000 (2019)

The ever-thoughtful, reliable and creative Anette Henrysson is a canny strategist” WTR 1000 (2018)