Alice Clarin

Biträdande jurist
  • Malmö
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Uppdrag

Uppdrag 30 juni 2022

Vinge företräder Cantargia i samband med företrädesemission

Vinge företräder Cantargia AB (publ) i samband med en fullt garanterad företrädesemission om cirka 2…

Uppdrag 8 december 2021

Vinge har biträtt aktieägarna i Apptus Technologies i samband med försäljning

Vinge har biträtt aktieägarna i Apptus Technologies vid försäljningen av aktierna i bolaget till Voy…

Uppdrag 2 december 2021

Vinge företräder Bolt i samband med förvärv av Tipser

Vinge har biträtt Bolt, ett ledande kassa- och kundnätverksföretag, i samband med förvärvet av Tipse…

Uppdrag 29 oktober 2021

Vinge har företrätt Procuritas i samband med dess investering i Strandberg Guitars

Vinge har företrätt Procuritas i samband med dess investering i Strandberg Guitars, den globala mark…