Uppdrag

Vinge biträder Cellink vid förvärv av cytena

Vinge har biträtt Cellink AB (publ) i samband med förvärvet av samtliga aktier i cytena GmbH. cytena är ett life science-företag som fokuserar på encellsteknologier.

5 augusti 2019

Vinge biträder Surgical Science Sweden AB

Vinge biträder Surgical Science Sweden AB i samband med förvärvet av SenseGraphics samt den nyemission som genomförs för finansiering. 

2 juli 2019

Vinge biträder Smart Eye i riktad emission om 200 MSEK

Vinge har biträtt Smart Eye AB (Nasdaq First North) i en riktad nyemission som tillför Smart Eye ca 200 MSEK.

22 maj 2019

Vinge biträder CELLINK vid förvärv av Dispendix GmbH

Vinge biträder CELLINK AB, noterat på First North Stockholm, i samband med förvärvet av samtliga aktier i Despendix GmbH.

30 november 2018

Vinge biträder Adfenix AB i kapitalanskaffning

Vinge har biträtt Adfenix AB i samband med Notion Capitals och Industrifondens investering i bolaget.

7 november 2017

Vinge biträder Stirling Square Capital Partner

Vinge har biträtt Stirling Square Capital Partners i samband med förvärv av Docu Group från bland annat Segulah IV L.P.

29 september 2017

Vinge biträder vid förvärv av reklambyrån CP+B

Vinge biträder management vid förvärv av reklambyrån CP+B.

17 juli 2017