Isabell Anstrin

För Isabell Anstrin var Vinge en slump som blev ett lyckokast. I dag arbetar hon som juristassistent i Vinges tvistlösningsgrupp och trivs med ständiga utmaningar, stort eget ansvar och möjligheten att göra skillnad.

Isabell Anstrins första tid som juristassistent i Vinges tvistlösningsgrupp blev ett riktigt eldprov. När hon började pågick årets mest omfattande skiljeförfarande.

– Huvudförhandlingen pågick i flera veckor och jag kastades rakt in i arbetet med olika typer av förberedelser. Jag blev projektledare för det praktiska så att juristerna i teamet kunde fokusera på juridiken. Kring en huvudförhandling är det mycket runt omkring. Allt ifrån att hålla kontakt med inblandade som t.ex. tolkar, ombud och motparter till att boka huvudförhandlingslokaler, korrekturläsa material, göra presentationer och mycket annat. Det var en otroligt hektisk tid men samtidigt ett perfekt sätt att komma in i jobbet, säger Isabell och ler åt minnet som nu ligger något år tillbaka i tiden.

Isabell hamnade på Vinge i Stockholm lite av en slump. Efter några års studier visste hon inte riktigt vad hon ville och för snart fyra år sedan började hon på Vinges reproavdelning, som producerar trycksaker och annat material. Ganska snabbt upptäckte Isabell att hon kommit till en arbetsplats som passade henne perfekt och hon erbjöds en tjänst på byråns assistentpool.

Innan jag började var jag lite nervös att det skulle vara ett tufft klimat på en advokatbyrå. Men jag upptäckte snabbt att kulturen på Vinge i själva verket är väldigt öppen och uppmuntrande. Alla som arbetar här är otroligt drivna och vill överträffa sig själva varje dag. Det är stimulerande tycker jag.

Efter att ha jobbat drygt ett halvår i assistentpoolen fick Isabell erbjudande om att börja i tvistlösningsgruppen och hon tyckte det lät intressant att fördjupa sina kunskaper inom ett område. Det var mycket nytt men det Isabell inte vet är hon snabb att ta reda på.

– I dag arbetar jag i många olika projekt och för att skaffa mig överblick och kunna ge bästa möjliga stöd till mina kollegor ställer jag frågor som; ”vad handlar detta om”, ”vilka representerar vi” osv. Idag ställer jag andra frågor än under de där första veckorna, men jag fortsätter fråga. Det är viktigt för mig att vara delaktig i projekten och förstå det gruppen gör. Jag ville specialisera mig och utvecklas i nära samarbete med duktiga kollegor men trodde nog inte att jag skulle få så stort utrymme som jag har fått. Jag känner att jag gör skillnad varje dag.

För medarbetarna i tvistlösningsgruppen är vissa arbetsperioder väldigt intensiva och då lyser Isabells arbetslampa till långt in på kvällarna. Precis som hon vill ha det. 

Det är en speciell känsla under de där riktigt intensiva perioderna. Fast alla är trötta är stämningen alltid bra, det är spännande och vi är lika adrenalinstinna allihop. Det är aldrig en fråga om vi ska hinna eller hur det ska gå – vi är ett starkt team helt enkelt.

Advokatyrket är på sina håll en mansdominerad bransch. Men den beskrivningen känner inte Isabell igen.

– På Vinge är det ungefär lika många kvinnor som män och jag har aldrig känt att jag inte blir tagen på allvar för att jag är en ung kvinna. Här bedöms du för den person du är och det arbete du gör, inget annat.

Isabell tvekar inte om var hon vill befinna sig om tre år.

– Då är jag kvar i processgruppen och djupdyker ännu mer i projekten. Tänk, jag började av en slump och hittade helt rätt. Det är fantastiskt.

Lär känna fler av våra medarbetare

Albert Wållgren

Albert Wållgren

Albert Wållgren gick sin sjätte termin på juristprogrammet vid Lunds universitet när han deltog i den allra första omgången av Vingeveckan år 2007.

Fredrika Hjelmberg

Fredrika Hjelmberg

"Camp Vinge var en två dagars investering – jag lärde mig så otroligt mycket om affärsjuridik och Vinge, men också om mig själv” berättar Fredrika och förklarar att Camp Vinge skiljer sig stort från a

Adam Sundqvist

Adam Sundqvist

Kärleken till siffror avgjorde Adam Sundqvists val av yrke och chefens driv och vision hans val av arbetsplats.