Kompetensutveckling jurist

Vi vill att du ska få möjligheter att bli ditt allra bästa jag här på Vinge. Det här är några av våra satsningar på dig som medarbetare. 

Vingeakademin

Att ständigt utvecklas i sin yrkesroll är en självklarhet för oss på Vinge. Utveckling sker på många olika sätt och det är genom ett kontinuerligt lärande som vi ser till att hålla våra kunskaper och kompetenser i topp.

Då utbildning är en viktig komponent för att utvecklas i din yrkesroll som jurist erbjuder Vinge utbildning för alla medarbetare genom vår Vingeakademi.

Här erbjuds professionell utbildning inom såväl juridik som andra viktiga kunskapsområden bland annat projektledning, affärsmannaskap, ledarskap, kommunikation med mera. Vi har specifika utbildningsprogram utvecklade för både juniora och seniora jurister, som kompletteras med andra utbildningar baserat på just dina individuella kompetensbehov, till exempel Legal English, Legal Tech m.m.

Rotationsprogram 

Som biträdande jurist får du arbeta i olika arbetsgrupper med olika typer av ärenden och klienter. Det är en viktig del i utvecklingen eftersom du på så sätt vidgar dina erfarenheter och får en bredare kompetens. Du lär också känna fler av dina kollegor och kan lära dig av deras arbetssätt. I Stockholm och Göteborg har vi ett strukturerat rotationsprogram för alla nyanställda jurister som är mycket uppskattat. På våra övriga kontor ser vi till att du får arbeta i flera arbetsgrupper som en naturlig del i arbetet.

Secondment

Efter ett par år som jurist på Vinge kan du få chansen att vidga dina vyer genom att arbeta som bolagsjurist hos någon av våra klienter under en period. Det finns även möjlighet till secondment på annan byrå utomlands. Eftersom många av våra jurister anställs på Vinge direkt efter sin examen är den här möjligheten en värdefull erfarenhet som ger dig nya synsätt och nya kunskaper.

Utlandspraktik

För att bevara och förstärka Vinges profil som en svensk affärsjuridisk byrå med internationell kompetens, ingår ibland utlandspraktik i kompetensutvecklingsprogrammet för biträdande jurister.

Syftet med utlandspraktiken är att ge dig erfarenhet av att arbeta i en internationell miljö, att fullt ut få tillämpa ett annat språk än svenska i ditt dagliga arbete samt att knyta yrkesmässiga kontakter och skapa nätverk för framtida verksamhet.