Karriärmodell

Som biträdande jurist utvecklas du kontinuerligt, inte minst genom många av de olika arbetsuppgifter som du ställs inför. Vi vill att du ska nå din fulla potential och erbjuder dig möjligheter till olika typer av kompetensutveckling.  

Varje nyanställd jurist genomgår ett antal utvecklingssteg. Under det årliga utvecklingssamtalet diskuterar du och din chef de kriterier som finns för rollen och om uppflyttning till en högre befattning kan vara aktuellt. Kriterierna är tydliga och som jurist vet du vad som förväntas av dig och din utveckling. 

Under de första åren ägnar du dig mycket åt introduktion, att skaffa dig en juridisk bredd och djupare förståelse för advokatyrkets alla delar, från att ge råd och ta eget ansvar till vikten av att knyta goda affärskontakter och vara en ambassadör för Vinge.