Arbeta som jurist

Affärsvärlden har blivit betydligt mer komplex under de snart 35 år som vi varit verksamma. Nya affärsmodeller, nya kanaler för kommunikation och distribution samt en mer global handel är några exempel på genomgripande förändringar.

Utvecklingen innebär bland annat att våra klienter allt oftare behöver juridisk kompetens efter bransch, till exempel läkemedel eller telekom, snarare än efter praktikområde.

För att behålla vårt försprång som affärsjuridiska rådgivare ställer vi mycket höga krav på oss själva; kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och kloka rekryteringar är några avgörande framgångsfaktorer. 

Rakt in i matchen

Du som börjar på Vinge är dedikerad, affärsdriven, kreativ och lyhörd gentemot både klienter och kollegor. Varje nyanställd medarbetare genomgår ett antal tydliga steg i vårt utvecklingsprogram. De första åren ägnas mycket tid åt att utveckla en juridisk bredd och djupare förståelse för advokatyrkets alla delar.

En viktig del i introduktionen är rotationsprogrammet, som ser till att nya medarbetare snabbt kommer in i matchen genom att regelbundet byta arbetsgrupper. En metod som ger en ökad insyn i verksamheten, bredare kunskaper och chansen att lära och inspireras av så många kollegor som möjligt.

Starka team

Det som förenar oss är en stark drivkraft och ett intresse för klientens affär. Genom att vi är en fullservicebyrå kan vi kombinera unik kompetens i starka team och göra skillnad tillsammans. Vi går inte bara sida vid sida med våra klienter. Vi går sida vid sida med varandra, och den laguppställningen är förutsättningen för vårt goda rykte och våra stora framgångar i Sverige och internationellt. 

Det är sant att det kostar att ligga på topp. Men i det priset inkluderar vi ständig utveckling tillsammans med Sveriges mest fullfjädrade affärsjurister, vi erbjuder dig tryggheten i ett starkt lag och vi erbjuder dig en hel del skratt.

Välkommen till Vinge.