Kompetensutveckling Affärsstöd

För dig som arbetar inom Vinges Affärsstöd erbjuder så gott som varje dag möjligheter att utmanas i ditt yrke. Genom vårt delade engagemang i byråns uppdrag förväntas vi ofta lösa nya situationer och utmaningar. Resultatet är ständig utveckling.

Kunskapsutbyte är en del av kulturen på Vinge och här finns många formella och informella tillfällen att lära av varandra. Till exempel genom fadderskap, interna seminarier, workshoppar eller helt enkelt att sitta ner tillsammans med en kopp kaffe. Som medarbetare på en av Nordens största advokatbyråer har du dessutom många möjligheter att bredda din kompetens i form av nya arbetsuppgifter.

Enligt din fulla potential

Att ständigt utvecklas i sin yrkesroll är en självklarhet för oss på Vinge. Utveckling sker på många olika sätt och det är genom ett kontinuerligt lärande som vi ser till att hålla våra kunskaper och kompetenser i topp.

Då utbildning är en viktig komponent för att utvecklas i din yrkesroll som jurist erbjuder Vinge utbildning för alla medarbetare genom vår Vingeakademi. Här erbjuds professionell utbildning inom såväl juridik som andra viktiga kunskapsområden bland annat projektledning, affärsmannaskap, ledarskap, kommunikation med mera. Vad som är aktuellt för just dig baseras på dina individuella kompetensbehov i dialog med chef.

Välkommen till Vinge.