IP@Vinge

- en förmiddag i immaterialrättens tecken

I seminariet deltar några av Sveriges främsta experter på IP-området. Tillsammans med inbjudna gäster diskuteras ett antal högaktuella IP-frågor.

Under dagen får vi bland annat ta del av Tobias Kempas reflektioner om hur AI utmanar traditionella IP-rättsliga principer. Vi diskuterar också så kallad influencer marketing, piratkopiering, immaterialrättsliga avtal och andra aktuella ämnen. Ta gärna del av den fullständiga agendan nedan.

 

Agenda

08:30 Frukost


08:50 Richard Wessman hälsar alla välkomna


09:00 Moderator, jur. dr Ulrika Wennersten, Lunds universitet, inleder


09:10 Kreativa AI-system

Innehåll: Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning utmanar traditionella IP-rättsliga principer och begrepp. Naturlig intelligens och mänskliga kognitiva processer ersätts i allt högre utsträckning av maskiner, även i de kulturella och kreativa näringarna. Vilka skyddsmöjligheter erbjuds AI-genererade verk, mönster och uppfinningar? Finns det tillräckliga incitament att investera i kreativa AI-system?
Föreläsare: Tobias Kempas, Vinge

09:40 Att avtala om rätten till “Resultatet”

Innehåll: I förhandlingar av forsknings- och utvecklingsavtal uppstår ofta diskussioner om vem av parterna som ska äga det tänkta intellektuella resultatet av samarbetet. Många projekt leder emellertid inte till resultat som kan skyddas som immateriella rättigheter. Vad innebär det att avtala om äganderätt till information som inte är skyddad av ensamrätt, dvs. att avtala om äganderätt till ”Resultatet”?
Föreläsare: Stojan Arnerstål, Vinge

10:00 Paus 

10:10 Immaterialrättsliga avtal som relationer?

Innehåll: Vad händer när externa faktorer påverkar hur ett långsiktigt avtal kan verkställas? Eller när en avtalsparts ställning förändras på sätt som gör att den inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet? Hur viktiga är relationer i långsiktiga avtal? Med utgångspunkt i avtal i filmbranschen kommer föredraget att behandla frågan varför en transaktionsorienterad inställning kan vara mindre effektiv än en som fokuserar på parternas behov av en fungerande relation. Vad menas med relationell kontraktsteori och vilken plats har den inom svensk avtalsrätt?
Föreläsare: Professor Frantzeska Papadopoulou, Stockholms universitet

10:30 Piratkopiering

Innehåll: Vilka åtgärder kan vidtas mot piratkopiering? Vi berättar om online-verktyg för att hålla myndigheter uppdaterade i det gemensamma arbetet mot piratkopior och hur man går tillväga vid bevissäkring. Daniel Wellington delar med sig av erfarenheter från deras internationella arbete mot piratkopiering som bl.a. inkluderar bekämpning av piratkopiering på digitala plattformar och kopplingen mellan online och offline anti-counterfeiting.
Föreläsare: Anette Henrysson och Mia Falk, Vinge samt Måns Sjöstrand, Daniel Wellington

11:00 Paus 

11:10 Influencer Marketing

Innehåll: Vad ska man tänka på när man anlitar en influencer i sin marknadsföring? Vad bör regleras i ett influenceravtal? Vem ansvarar för influencerns marknadsföring? Med utgångspunkt i Vinges erfarenhet från skrivande av influenceravtal och Patent- och marknadsdomstolarnas aktuella praxis diskuteras dessa frågor.
Föreläsare: Arvid Axelryd och Sofia Bergenstråhle, Vinge

11:40 IP Kompassen

Innehåll: Resultatet presenteras från Vinges återkommande marknadsundersökning hur företagen hanterar sina IP rättigheter. Vi avläser trender kring investeringar, intrångsfall mm.
Föreläsare: Håkan Borgenhäll, Vinge, och Per Sahlqvist, Brand Eye

12:00 Reflektioner och tid för frågor


12:10 Seminariet avslutas

Moderator & föreläsare

Ulrika Wennersten

Moderator, jur. dr, Lunds universitet

Håkan Borgenhäll

Håkan Borgenhäll

Delägare, Advokat

Stojan Arnerstål

Stojan Arnerstål

Counsel, Advokat, Head of Life Sciences

Frantzeska Papadopoulou

Professor, Stockholms universitet

Anette Henrysson

Anette Henrysson

Head of IP Prosecution

Sofia Bergenstråhle

Sofia Bergenstråhle

Biträdande jurist

Måns Sjöstrand

Global Head of IP & Brand Protection, Daniel Wellington

Tobias Kempas

Tobias Kempas

Counsel, Advokat

Arvid Axelryd

Arvid Axelryd

Biträdande jurist

Per Sahlqvist

Managing Director & Founder, Brand Eye

Mia Falk

Mia Falk

Counsel, Head of Corporate Crime & Compliance

IP-Kompassen

IP-Kompassen

Välkommen till IP-Kompassen, en podd med syfte att höja kunskapsnivån inom immaterialrättsområdet och förbättra förutsättningarna för bolag, oavsett mognad eller bransch.

Våra experter inom IP

Våra experter inom IP

Vi är landets största aktör inom området fullservice affärsjuridik och immaterialrätt. Vårt team består av erfarna advokater och jurister med spetskompetens inom samtliga immaterialrättsliga områden.

Nyheter inom IP

Nyheter inom IP

Här kan du läsa alla våra nyheter inom IP.