16 juni 2021

Webinar | Tema: samhällsbyggnad - Miljöfrågor

I uppstarten av ett samhällsbyggnadsprojekt aktualiseras ofta frågan om miljörättsligt ansvar för föroreningar och andra miljöstörningar, samt frågan om olika miljörättsliga tillstånd.

Datum

16 juni 2021

Tid

08:30 - 09:15

Plats

Zoom
- länk skickas till anmälda deltagare ett par dagar innan webinariet

Varmt välkommen till del 3 i vår serie på tema samhällsbyggnad
Vi har de senaste åren sett en utveckling av praxis gällande ansvarsfrågan för föroreningar och övriga miljöstörningar i samband med projektutveckling.

I detta seminarium tittar vi närmare på frågan om miljörättsligt ansvar, och tar även upp några exempel från praktiska fall:

• Kan man som säljare bli ansvarig för att sanera om en köpare förädlar ett markområde?
• Under vilka förutsättningar kan man bli ansvarig för föroreningar som exploatör?
• Vad ska man tänka på vid arrende, överlåtelse eller köp av fastighet som ska utvecklas?
• Vad gäller i fråga om skadeståndsansvar enligt 31 och 32 kap MB (vattenverksamhet och andra potentiellt miljöstörande verksamheter)?

 

Kontaktpersoner

Robert Deli, Delägare, Advokat
Johan Cederblad, Delägare, Advokat
Jerker Kjellander, Delägare, Advokat
Lina Österberg, Biträdande jurist

 

Du kanske också är intresserad av

15 september 2022

Välkomna till ett fastighetsevent hos Vinge i Göteborg.