19 maj 2021

Webinar | Tema: samhällsbyggnad - Avtal i projektets tidiga skeden

Varmt välkommen till del 2 i vår serie på tema samhällsbyggnad.

Datum

19 maj 2021

Tid

08.30 - 09.15

Plats

Zoom
- länk skickas till anmälda deltagare dagen innan webinariet.

Vilka överväganden bör en samhällsbyggnadsaktör ha med sig i inledningsskedet av ett större samhällsbyggnadsprojekt?

I uppstarten av större samhällsbyggnadsprojekt inleds processen ofta med förhandlingar med olika myndigheter. Dessa förhandlingar gäller ofta olika typer av avtal, såsom markanvisningsavtal och exploateringsavtal, och frågor gällande infrastruktur.

I seminariet tittar vi närmare på hur en samhällsbyggnadsaktör bör förhålla sig till de legala utmaningar som ofta finns i denna typ av avtal. Överenskommelserna för exploateringen behöver bland annat förhandlas och struktureras med hänsyn till finansiering, statsstödsregler och andra komplexa element.

I seminariet möter vi Vinges fastighetsjurister Anders Heintze, Anders Forkman och Assur Badur, som alla delar med sig av råd och reflektioner för projektets tidiga skeden. Vi möter också Martin Johansson, med särskilt fokus på EU-rätten och de förvaltningsrättsliga frågorna.

OSA Senast 18 maj genom att registrera dig här>>>

Vid frågor vänligen kontakta Amanda.Wallmark@vinge.se

Varmt välkommen!

Du kanske också är intresserad av

15 september 2022

Välkomna till ett fastighetsevent hos Vinge i Göteborg.