30 september 2020

Webinar | Schrems II – vad gör vi nu?

Domen i det uppmärksammade Schrems II-målet kastade om spelplanen för hur personuppgifter lagligen kan överföras till USA och andra länder utanför EU/EES. I och med domen har EU-domstolen ogiltigförklarat Privacy Shield och påtalat att användning av standardavtalsklausuler förutsätter en bedömning i det enskilda fallet.

Datum

30 september 2020

Tid

11:00-12:00

Plats

Online via Zoom

Efter att domen meddelats uttalade Datainspektionen att man som organisation inte kan sitta på händerna och invänta ytterligare vägledning från myndigheterna, utan varje organisation ska ta ansvar för sin personuppgiftsbehandling genom ett snabbt agerande. Sedan domen kom har det nu passerat ca. två månader. Vad har hänt under den tid som gått, vad har vi att vänta den närmsta tiden, och kanske viktigast av allt – vad gör vi nu?

Under loppet av en timme ger vi er en redogörelse av domen och dess konsekvenser i praktiken, vad som hänt under de senaste två månaderna och vad som är på gång, samt en praktiskt utformad lista med handfasta tips och åtgärder för att hjälpa er organisation hantera effekterna av Schrems II.

Utbildningen kommer att hållas digitalt. Inbjudan med länk och mer information kommer att skickas till alla som anmäler sig.

OSA senast den 27 september genom att registrera dig här>>>

Varmt välkomna!Talare

Alexander Lindeberg

Alexander är en del av Vinges IP/IT-grupp och är specialiserad på dataskydd. Alexander har erfarenhet av en stor variation av dataskyddsrelaterade frågor, och har under de senaste åren fokuserat på detta rättsområde.

Antonia Carlsson

Antonia tillhör Vinges IP/IT-grupp med särskilt fokus på dataskydd. Antonia biträder regelbundet klienter i olika typer av dataskyddsfrågor, t.ex. förhandlingar av personuppgiftsbiträdesavtal och GDPR-projekt inom ett brett spektra av branscher och ärendetyper.

 

Du kanske också är intresserad av

30 september 2020

Webinar | Schrems II – vad gör vi nu?

Domen i det uppmärksammade Schrems II-målet kastade om spelplanen för hur personuppgifter lagligen kan överföras till USA och andra länder utanför EU/EES. I och med domen har EU-domstolen ogiltigförklarat Privacy Shield och påtalat att användning av standardavtalsklausuler förutsätter en bedömning i det enskilda fallet.

30 september 2020
24 september 2020

Webinar | Hemarbete och arbetsgivares arbetsmiljöansvar

Detta är del I i Vinge i Malmös arbetsrättsliga seminarieserie i tre delar.

24 september 2020
5 november 2020

Webinar | När får man omplacera en medarbetare till andra arbetsuppgifter?

Detta är del II i Vinge i Malmös arbetsrättsliga seminarieserie i tre delar.

5 november 2020