24 mars 2021

Webinar | Några anledningar att tänka om och tänka nytt inom upphandling

Dags för ännu ett webbinarium om ny lagstiftning och rättspraxis inom offentlig upphandling med Vinges upphandlingsspecialister!

Datum

24 mars 2021

Tid

14.00-15.30

Plats

online

Temat i sig kanske i ärlighetens namn inte är särskilt nydanande.  Men bara kammarrätterna avgör trots allt ca 200 upphandlingsmål per år och HFD och EU-domstolen avgör i sin tur därtill ca 20 upphandlingsmål per år.  Många av dessa avgöranden får en oerhört stor praktisk betydelse för hur offentliga affärer bör genomföras på bästa sätt.

Den som varit med ett tag vet att dessa avgöranden ibland fullständigt kan förändra det som tidigare tagits som en självklarhet. Även de avgöranden som bara bekräftar den rådande uppfattningen om vad som rimligen gäller kan också ge en viktig fingervisning för den som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med upphandlingar.

Det fantastiska med att jobba med upphandlingar i någon form eller roll är att det så ofta ger oss anledning att tänka om och tänka nytt. Samtidigt är det inte alla avgöranden som har – eller bör ges – någon praktisk inverkan på hur offentliga affärer bör genomföras. Det finns ju också annat att göra än att läsa rättsfall och lagstiftningsförslag - och det är här vi kommer in i bilden!

Agenda

Under 1,5 kommer vi att ta er igenom det vi bedömer kan få störst praktisk inverkan på den offentliga affären - från både upphandlarens och leverantörens perspektiv.

Vi kommer bland annat beröra:

  • Kommer lagstiftaren att sätta stopp för möjligheten att t.ex. föra fram nya grunder när som i en överprövningsprocess och vad kan det få för effekter?
  • Kan leverantörer komma att - på eget initiativ - tvingas förete bevis för att självsanerande åtgärder vidtagits för att undvika uteslutning trots att sådana bevis inte efterfrågats? Och när kan det i så fall bli aktuellt?
  • Kan det, trots HFDs tidigare klargörande i frågan, ändå vara oproportionerligt att förkasta ett anbud till följd av mindre formaliabrister?

Praktiskt

Webinariet kommer att livestreamas direkt från Vinge. Länk till sändningen skickas till alla som har anmält sig.

 

 

Vid frågor ber vi dig kontakta Ann-Christin Karlén, ann-christin.karlen@vinge.se.

OSA senast den 8 mars genom att registrera dig här>>>

Varmt välkomna!Utbildningen hålls av:

Gabriella Fossum Gunnarsson
Advokat inom offentlig upphandling och offentlig rätt.

 

Victoria Gunnerek
Biträdande jurist inom offentlig upphandling samt EU och konkurrensrätt.

Du kanske också är intresserad av

15 september 2022

Välkomna till ett fastighetsevent hos Vinge i Göteborg.