5 november 2020

Webinar | Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Att använda miljö- och hållbarhetspåståenden i reklam är attraktivt och en viktig del av många företags marknadsstrategi, men eftersom sådana påståenden inte alltid har en tydlig innebörd kan de enkelt vilseleda konsumenten.

Datum

5 november 2020

Tid

10.00 - 11.00

Plats

Zoom, mer information skickas till de som anmäler sig.

Hur säkerställer man att kommunikationen är i enlighet med rådande regler? Hur får uttrycken miljövänlig, grön och tillverkad av återvunnet material användas?

Hur är det med begreppen hållbar, och ekologisk? Hur får man använda miljömärken och egna miljösymboler? Med avstamp i den senaste rättsutvecklingen och praktiska exempel presenteras en genomgång av principerna för miljö- och hållbarhetspåståenden i reklam enligt marknadsföringslagen.

Utbildningen kommer att hållas digitalt. Inbjudan med länk och mer information kommer att skickas till alla som anmäler sig.

Osa senast den 1 november genom att registrera dig här>>>Talare

Anna Maria Lagerqvist Gahm

Anna-Maria är specialiserad på immaterialrätt och IT-rätt och ansvarig för IP och IT gruppen i Göteborg. Anna Maria har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med immaterialrätt och IT-rätt och hennes verksamhet omfattar såväl tvister som andra typer av ärenden med fokus på kommersiella avtal, licenser, outsourcing, open source och tekniköverföring.

Alexander Lindeberg

Alexander tillhör Vinges IP/IT-grupp med särskilt fokus på dataskydd och immaterialrätt. Alexander biträder regelbundet klienter i olika typer av immaterialrättsliga frågor innefattande hantering av sådana rättigheter i kommersiella avtal, tvister samt företagstransaktioner.

 Varmt välkomna!

Du kanske också är intresserad av

5 november 2020

Webinar | När får man omplacera en medarbetare till andra arbetsuppgifter?

Detta är del II i Vinge i Malmös arbetsrättsliga seminarieserie i tre delar.
5 november 2020
3 december 2020

Webinar | Att undvika diskriminering vid rekrytering och på arbetsplatsen

Detta är del III i Vinge i Malmös arbetsrättsliga seminarieserie i tre delar.
3 december 2020
25 november 2020

Vinge Talang - Klientrelationer

Detta är del 1 i Vinge Talangs webinarserie vars syfte är att minska glappet mellan juristlinjen och…
25 november 2020