25 mars 2021

Webinar | Ändringar i LAS

Vinge i Malmö bjuder in till tre arbetsrättsliga webinar, detta är del II.

Datum

25 mars 2021

Tid

Vi startar kl: 08.30

Plats

Zoom - mer information skickas till de som anmäler sig.

Ändringar i LAS

De senaste åren har ändringar i lagen om anställningsskydd (LAS) flitigt diskuterats. Flera politiska partier har uttryckt att det finns behov av att bättre anpassa LAS efter dagens arbetsmarknad. Lagen har nämligen endast i mindre utsträckning reviderats sedan den trädde i kraft för nästan 50 år sedan. Nu är det klart att en reform, med utgångspunkt i ett förslag från några av arbetsmarknadernas parter, är på gång. Under förutsättning att beslut om ny lagstiftning fattats vid tiden för detta webinar kommer vi att diskutera förändringarnas innebörd och omfattning.

Skulle LAS-reformen inte vara färdigställd den 25 mars 2021 kommer vi att ägna webinariet åt ett alternativt arbetsrättslig ämne. Vilket det i så fall blir meddelas i god tid innan webinariet äger rum.

Vid frågor vänligen kontakta Malin Nilsson, malin.nilsson@vinge.se

OSA senast den 23 mars genom att registrera dig här.Vinges Arbetsrättsgrupp i Skåne

Ingela Malmborg
Delägare
010 614 55 39
ingela.malmborg@vinge.se

Emelie Svensäter Jerntorp
Counsel
010 614 55 15
emelie.svensater.jerntorp@vinge.se

Daniel Melander Björner
Biträdande jurist
010 614 56 20
daniel.melanderbjorner@vinge.se

Sofia Dam Wahlin
Advokat
010 614 58 35
sofia.dam.wahlin@vinge.se

Freja Najafi Kristensen
Biträdande jurist
010 614 55 20
freja.najafi.kristensen@vinge.se

Selma Beganovic
Biträdande jurist
010 614 56 04
selma.beganovic@vinge.se

Karin Gynnerstedt
Biträdande jurist
010 614 56 33
karin.gynnerstedt@vinge.se

Du kanske också är intresserad av

10 februari 2021

Vinge Talang - Förhandling

Detta är del 2 i Vinge Talangs webinarserie vars syfte är att minska glappet mellan juristlinjen och…
10 februari 2021
14 april 2021

Vinge Talang - Samarbete, mentorskap & feedback

Detta är den tredje och sista delen i Vinge Talangs webinarserie vars syfte är att minska glappet me…
14 april 2021
11 februari 2021

Webinar | Vad hände arbetsrättsåret 2020?

Vinge i Malmö bjuder in till tre arbetsrättsliga webinar, detta är del I.
11 februari 2021