12 januari 2021

Webinar | 45 min konkurrensrätt till frukost

Konkurrensverkets utökade befogenheter. Allt du behöver veta om de nya reglerna.

Datum

12 januari 2021

Tid

08.15 - 09.00

Plats

ZOOM, länk skickas till dig ett par dagar innan webinariet.

Den 1 mars 2021 kommer Konkurrensverket kommer att få kraftigt utökade utrednings- och sanktionsbefogenheter. Bl.a. utökas företagens plikt att samarbeta med verket under utredningen. Det införs en ny sanktionsavgift för företag som inkommer med felaktig, vilseledande eller ofullständig information, bryter försegling vid gryningsräd eller på annat sätt trotsar Konkurrensverkets beslut under utredningen. Konkurrensverket kommer att få rätt att utfärda strukturella ålägganden (ålägga avyttring), möjlighet att i vissa tillfällen hålla medlemsföretag ansvariga för en branschorganisations överträdelser och föreslås få rätt att som första instans besluta om konkurrensskadeavgift.

Vid webbinariet går vi igenom samtliga ändringar och förklarar hur dessa påverkar ditt företag.

Webbinariet är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är bolagsjurist. 

Här kan du anmäla dig till webinariet.

Varmt välkommen!

 

Moderator

Trine Osen Bergqvist
Competition Law Expert
E-mail: trine.osenbergqvist@vinge.se

Du kanske också är intresserad av